Det händer mycket på banan

Det goda ekonomiska resultatet för 2020 gör att klubben nu har kunnat genomföra flera åtgärder som varit nödvändiga för att förbättra standarden på banan, rangen, klubbhuset och kanslihuset. Nu möter medlemmar och gäster en uppfräschad och välkomnande Leksands Golfklubb inför öppningen onsdagen den 28 april kl. 12.00.

Följande förbättringar har genomförts:

Terassen har renoverats med nytt räcke. En upphöjd väggfast bänk har gjorts anpassad för ståbord. Virket i lärkträ har sponsrats av Jan Hedlund, EB Hedlund och Co.

Två nya trappor har gjorts, vilka leder upp till terassen och till restaurangen.
Frivilligt arbete av Ingemar Snis, Kalle Karlsson, Jan-Ove Bergström och Anders Lissert.

Nya möbler till terassen har inköpts och bättringsmålningar har gjorts i klubbhuset.

Shopen har flyttat in i kanslihusets nedre botten p g a vattenskada i gamla shopen. Kansliet har därför flyttat upp en trappa.
En ny trappa in till kanslihuset och shopen har tillverkats i samma stil och av samma hantverkare som trapporna vid terassen.

Bagbod nr. 4 (vid Fält Gärdas) har gjorts om och nya bagskåp har satts in.

Vid utgången till hål 1 har gjorts en rund upphöjd anläggning för blommor. Någon trodde det var en önskebrunn – slant i brunnen och man klarar vattenhindren. På platsen kommer en häck att planteras och bänkar ställs ut.

Nya och större hålguider kommer att sättas upp vid varje hål. Dammen på hål 9 har rensats från växter och slam. Björken på vänster sida har tagits bort och marken har jämnats till.
På hål 2 har bunkern framför greenen tagits bort och den högra har gjorts mindre.
På hål 16 har ett av de större träden på vänster sida tagits bort.
På hål 17 har två av de tre fairwaysbunkrarna tagits bort.
Mycket busk och sly har rensats kring banan.

Rangen har försetts med en upphöjd ”green” med blå filtmatta och flagga.

Maskinparken har utökats med en ny greenklippare och en transportbil.

Två nya golfbilar har inköpts.

-Under den närmaste tiden kommer vi också att bygga ett nytt garage för golfbilar intill Studion. Vi planerar också att renovera korthålsbanan med nya greener av samma material som på rangen samt sätta upp ett skyddsnät mellan rangen och korthålsbanan. Det kommer också att läggas ut en droppruta på hål 18, säger Pola Lundgren, en av klubbcheferna

Text: Bernt Bergkvist
Foto: Kalle Karlsson och Bernt Bergkvist
Klicka på bilden för att få den större

 

 

Sista tisdagspromenaden blev Björkberget

Den 20:e och sista tisdagspromenaden för den här säsongen blev naturstigen på Björkberget, Siljansnäs. På initiativ av Kerstin Lasses gjorde vi vår första tisdagspromenad den 27 oktober i en fyra kilometers slinga vid Siljansnäs skidstuga. Totalt har vi gått närmare nio-tio mil och ca. 30 timmar på de 20 gångerna. Vi har tänkt Corona och varit duktiga på att hålla avstånd, även om det inte alltid varit så lätt. Varje gång vi gått har vädret varit bra och nästan för det mesta har det varit sol och även i dag med 16-17 grader varmt.

Bilarna parkerades på parkeringsplatsen vid Buffils Annas kaffestuga och vi promenerade knappa kilometern ner till platsen där naturstigen börjar upp mot toppen av Björkberget, som är ett naturvårdsområde med ett av landets 33 Naturum. Utmed stigen finns information om naturen och djurlivet i området. Vi passerade utsiktsplatser med milsvid utsikt över Siljan. En gammal kolarkoja drog intresset till sig och uppe vid Naturum kunde vi se bygget av det nya utsiktstornet, som ersätter det över 90 år gamla tornet.

Att avnjuta sitt medhavda fika tillhör tisdagspromenaderna och det gjorde vi vid borden vid  kaffestugan med utsikt över Siljansnäs och det blå bergen i bakgrunden. Artikelförfattaren berättade lite kort om Buffils Anna och hennes första kaffestuga från 1925 och läget idag. Om allt går som planerat kommer stugan att vara öppen för servering av kaffe och munkar och lättare rätter. Kerstin Lasses tackades för det fina initiativet med tisdagspromenaderna.

Nästa tisdagspromenad blir efter golfsäsongen kanske tisdagen den 12 oktober. Mail kommer om datum, plats och tid. Håll också utkik på hemsidan.

 

Text och foto Bernt Bergkvist
Klicka på bilden för att få den större.

Tisdagspromenaden blev i torsdags

 


Kurt och Birgitta Wildsjö flankerar Britt Trygg i mitten vid hål 16

Vår tisdagspromenad med kvistplockning på banan blev i stället i går torsdag. För andra gången blev vi förhindrade att plocka kvist på banan på grund av snön som täckte hela banan. I går blev det i stället en fin dag med en värmande sol som lockade 12 promenadsugna och kvistplockande HD55-are ut på banan med krattor och glatt humör. Greenkeeper Johan tog emot oss vid sandfickorna och gav instruktion vilka områden, greener och fairways framför greenerna, som skulle städas. På de närmare tre timmarna vi var på banan hann vi med åtta områden. Johan var mycket nöjd med vår insats och tackade och framförde ett stort tack.

Nästa promenad blir vår 20:e och sista för den här säsongen. Då blir det runt Björkberget i Siljansnäs. En ca tre kilometers slinga i vacker natur med milsvid utsikt över Siljan på vissa ställen. Vi parkerar på stora parkeringsplatsen vid Buffils Annas kaffestuga där vi efter promenaden avnjuter vår medhavda massäck och njuter av utsikten över Siljansnäs. Vi kan också ta en titt på byggandet av det nya utsiktstornet vid Naturum.

 

Text och foto: Bernt Bergkvist

Kvistplockning på torsdag 15 april

Ny tid för kvistplockning på banan blir på torsdag den 15 april kl. 11.00. Snön som faller just nu och ev. i morgon gör att det inte går att plocka kvist i morgon tisdag, som var planerat. Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet på torsdag.

Välkomna!
Bernt

 

Ingen kvistplockning, men promenad

I stället för kvistplockning blev det bara en tisdagspromenad på golfbanan. Greenkeeper Johan Robinsson meddelade att den snödämp som kom natten till måndag (annandagpåsk) gjorde att risplockningen inställdes. Under vår promenad var det rätt beslut för det låg snöfläckar kvar lite här och var.

Det blev ändå en skön promenad på ca 3,5 km för oss 15 som kom. Vi fick också tillfälle att se det pågående arbetet med renoveringen av terassen utanför restaurangen. Nya trappor kommer också att sättas upp. Ingemar Snis, Jan-Ove Bergström, Kalle Karlsson och Anders Lissert jobbade med renoveringen.

Nästa tisdagspromenad blir kvistplockning på banan. Vi hoppas då på en snöfribana och att många ställer upp med egna krattor. Vi träffas vid sandfickorna kl. 11.00 där Johan möter upp med direktiv. Alla är välkomna!

Text och foto Bernt Bergkvist

Årsmötet 2021 genomfördes digitalt

Vårårsmötet 2021 genomfördes digitalt helt annorlunda mot alla tidigare årsmöten. Vad som rapporterats genomfördes årsmötet helt utan problem.

Klubbens ordförande Björn Aspling inledde årsmötet och beskriver året som gått helt annorlunda mot tidigare år. Björn gick igenom verksamhetsberättelsen, årsredovisning med balans- och resultaträkning för 2020. Han konstaterade att klubben fått ett rekordbokslut det bästa som klubben haft på många år. En stor anledning till det positiva resultatet är ökningen av antalet medlemmar, stor ökning av greenfeegäster och ökad försäljning där bl.a. husbil/husvagnsparkering ingår.


Val av styrelse och suppleanter
Nuvarande ordförande Björn Aspling omvaldes på ett år.

Ledamöter på en tid av två år.
Nyval av Christer Pettersson, Mikael Baggens och Daniel Liss.

Suppleanter på en tid av ett år.
Nyval av Nina Rosén och Bo Heyman.

Övriga ledamöter i styrelsen är Marlene Sandberg-Andersson, Roland Lång och Karin Mikkonen.

Inga motioner hade inkommit och heller inga övriga frågor hade anmälts. Björn framförde ett stort tack till alla ideella insatser som görs på klubben samt tack till de avgående styrelsemedlemmarna Emma Skyllberg, Ingemar Snis, Rolf Andersson och Pola Lundgren. Björn tackade för visat intresse och avslutade vårårsmötet.

Bernt Bergkvist

 

Tisdagspromenad genom Laknäs by

Tisdagspromenaden gick den här tisdagen 30 mars genom stora delar av Laknäs by. Byn är sannolikt den äldsta av Leksands byar och ligger vackert vid stranden av Siljan och ihopbyggd med Östanhols by.
Det äldsta kända skriftliga belägget är från 1482 och den äldsta skattelängden är från 1539. Laknäs är mest känt för (undantaget att Bengt Lasses föddes i byn) tillverkning av den stadiga Laknässparken, som fortfarande är ett fortskaffningsmedel runt om i byarna samt för Laknästeglet och kakelungstillverkning. 1838 drabbades byn av en brand i vilken elva gårdar brann ner.

Promenaden utgick från parkeringsplatsen vid Tällbergs skola och efter vägen förbi Åkerblads och ner  till båthamnen. Därifrån vidare norrut förbi gamla och nybyggda villor som låg vackert till vid Siljans strand. Fikapausen blev vid båthuset där Laknäs tidigare förvarade sin kyrkbåt. Promenaden fortsatte därefter förbi Bystugan där de flesta av damerna satt i solen medans herrarna fick traska vidare till parkeringsplatsen, hämta bilarna och sedan damerna. Återigen en fin promenad på ca 6,5 km i en fin by och i vackert väder. Trots att några redan fått sin första vaccinspruta är vi noga att hålla avstånd.

Nästa promenad blir tisdagen den 6 april kl. 11.00. Då ska vi göra en insats på golfbanan med att plocka grenar och ris på några av hålen. Vi samlas vid sandfickorna med egna krattor och inväntar arbetsorder från Johan, som uppskattar initiativet väldigt mycket.

Text o foto Bernt Bergkvist
Klicka på bilden för att få den större.

Ingen karusell, men promenad på Sommarland


Entrén till Sommarland.                                       Vi gick nästan hela den markerade vägen.

”Tio för dom stora och fem för dom små…” Någon karusellåkning blev det inte när tisdagens promenad gjordes inom det 240 000 kvm stora området som husera Sommarland i Leksand. Det var Bertil Hedlund som ordnat så att Sommarlands ägare och vd Mats Nobelius tog emot oss och hälsade oss välkomna innan vi började promenaden bland de över 80 olika attraktionerna med fantasifulla byggnader. Sommarland ligger också väldigt fint vid sluttningen till Östervikens östra strand.

 


Karta över discgolfbanan.                                  Inte lätt att träffa korgen, som syns i mitten

I promenaden ingick att prova på Discgolf, något som ingen av oss 24 varit i närheten av. Kasta frisbee har väl alla gjort någon gång, men på en niohålsbana bland tallar och blåbärsris försöka få frisbeen fram till korgen på så få kast som möjligt var inte lätt, men ganska roligt. Det blev mycket letande i den kuperade terrängen. De flesta hann i alla fall med fyra till fem hål.


Fikat med information av Mats Nobelius.


Isråk som sträcker sig över viken till Brobanken vid Fornby.

Promenaden avslutades med fika i den värmande vårsolen. Mats Nobelius tog sig också tid att berätta om hur idén till Sommarland kom till och hur det under åren har utvecklats. Det finns planer på ytterligare utveckling av attraktioner. Det blev en intressant och ovanlig tisdagspromenad i ett område som var okänt för många av oss.

Nästa promenad blir tisdagen den 30 mars kl 11.00 och då blir det i byn Laknäs. Parkering på samma plats som när Östanhol promenerades. Dvs parkeringsplatsen norr om Tällbergs skola.
Välkomna! Vi håller avstånd.

Text och foto Bernt Bergkvist
Klicka på bilden för att få den större

Käringberget målet för tisdagspromenaden


Klicka två gånger för att läsa texten.

Då inget förslag inkom på mål för tisdagspromenaden gjorde promenadledaren Kerstin ett bra beslut och tog oss från p-platsen vi Kulturhuset via sportområdet och smågator upp till Käringberget 240 m.ö.h. och 80 meter över Siljan. Berget hette tidigare Kyrkberget, men fick sitt nuvarande namn i samband med häxprocesserna på 1670-talet då åtta kvinnor dömdes och brändes för häxeri, så kallade ”trulkiäringar”. Nu finns en bystuga på toppen och en slalombacke på den östra sidan av berget ner mot Limhagen. Det har tidigare funnits ett utsiktstorn på platsen.

 

Efter den backiga avslutningen var den 22 personer stora gruppen upp på toppen och beundrade utsikten över Österviken och byarna på västra sidan av viken. Fikat smakade bra vid bänkar och bord i anslutning till bystugan. Vägen tillbaka gick genom villabebyggelsen förbi Persons och Widholms hus. Förbi de tidigare pensionaten Furuhaga och Furuliden. När vi närmade oss parkeringsplatsen efter den närmare fyra kilometer långa promenaden började solen skina och värmde skönt.

Nästa promenad blir tisdagen den 23 mars och då ska vi roa oss på Sommarland. Vi samlas, som vanligt kl. 11.00, vid Sommarlands parkeringsplats. Bertil Hedlund har kontakter som lotsar oss runt. Alla är välkomna och håller avstånd. Ytterligare några till har fått sin första vaccinspruta.

Text & foto Bernt Bergkvist
Klicka på bilden för att få den större.