Arbetsuppgifter i Arbetslånet

Arbeten ARBETSLÅN

Bakgrunden till arbetslånet är att klubben vill sänka årsavgifterna för medlemmarna i klubben. Genom att sänka medlemsavgifterna hoppas klubben få behålla, och få fler medlemmar. Sänkta medlemsavgifter innebär också mindre intäkter och att vi måste spara på kostnader bland annat genom att betala färre anställd banpersonal.

För att ekonomin skall gå ihop i slutändan, måste vi få in fler medlemmar och fler greenfeegäster, samtidigt som vi måste få medlemmarna att utföra en hel del arbete som vi tidigare betalt för.

Idag är det färre än 10 % av klubbens medlemmar, som lägger ner ett betydande arbete, och många av dessa lägger ner ganska många timmar var och en. Förhoppningen är att det totalt skall bli betydligt fler timmar under kommande säsong. För att ha någon form av riktlinje har klubben satt en mininmigräns för återbetalning av arbetslånet, på minst 16 timmars arbete samt 8 timmar och halva beloppet till yngre medlemmar.

Projektindelning

Arbetet är indelat i olika områden men som medlem kan du välja delar av arbeten i ett projekt eller i flera.  Intresseanmälan till Kalle Karlsson på mail kgk@live.se, dels om du vill vara projektledare eller deltagare i något av projekten. Vi behöver intresseanmälan på mail för att kunna göra en rimlig sammanställning.

Projektledare

Varje projekt skall ha en projektledare som dels stämmer av med klubbens sammordnare Kalle Karlsson vad som skall utföras, hur och när. Kalle skall och försöka hjälpa till med att fördela resurser. Projektledaren lämnar sedan löpande rapport om arbetet, vilka som deltar och hur många timmar respektive person utför. De skall också rapporterna när medlem vill ha återbetalning på arbetslånet. Du kommer också överens med dina deltagare var och när jobbet skall göras.

Arbete på banan

Projektgrupp 1. Ruffklippning o krattning bunkrar. Projektledare. Sune Halvarsson.

Förutom klippning ingår att såga bort grenar som är i vägen för klippningen och lagar gropar i ruffen för att det ska bli enklare att klippa. Samt köra bunkerkratta 2-3 ggr/vecka. Här har vi en bra grupp idag men då det dels är många timmars arbete och det tillkommit arbete sedan säsongen 2016 behöver vi några fler i gruppen.

Projektgrupp 2. Banreparationer. Projektledare. ????

Här ingår arbeten som reparation av uppslagsmärken på tee och ute på banan och på drivingrange.  Man åker runt med en liten bil och fyller i sand i uppslagsmärken. Viss bunkervård. Ex. vis rensa när banpersonalen kör upp nya bunkerkanter med maskin.

Plugga fairwayspridare. Innebär ett visst grävarbete för att få ner spridare som tycks upp och ligger i vägen och kan skada fairwayklippare. Skära runt teestenar så att de inte växer igen.

Röj-sågning och trimmer i diken, vattenhinder och runt träd. För att köra röjsåg och trimmer behövs en godkänd utbildning. Eftersom detta är ett pågående arbete hela sommaren behöver vi ganska många som gör olika pass.

Arbete med att få fler medlemmar

Projektgrupp 3. Golfvärdar. Projektledare. ???

Det här är en mycket viktig uppgift för klubbens ekonomi. Vi måste vändan en trend med minskat medlemsantal och gör mer än vi gjort tidigare år.

Syftet med golfvärdar är att få massor av icke golfare att prova på att slå på rangen och att prova att putta på våra övningsgreener.  Klubben kommer att hålla med både herr och damklubbor samt barnklubbor för utlåning, bollar för puttning och ett begränsat antal bollar på rangen.

Tiden är tre lördagar mellan kl. 11-15 den 29/4, 6/5 och 13/5 fram till och med Golfens Dag den 20 maj och eventuellt någon mer lördag om utfallet blir bra. Efter 20 maj kommer vi även icke golfare att några kvällar i veckan gratis att prova att spela 4 golfhål och får fika och information av klubben efteråt.

Vad golfvärdarna mer skall göra dessa lördagar kommer vi att gå in på med den som blir projektledare. Här är det bra med människor som tycker det är roligt att träffa nya personer.  En golfvärd skall inte fungera som någon instruktör men kunna ge några enkla tips till nybörjare.

Arbeten runt klubbhus och Range för att hålla rent och snyggt

Projektgrupp 3. Klubbhus/Range Projektledare. ???.

Syftet med denna är att vi skall göra ett bra intryck på både greenfeegäster och klubbmedlemmar. Arbetet avser i första hand utvändiga områden runt klubbhus och drivingrange.

Några arbetsuppgifter är att vattna och ev. plantera blommor.  Rensa ogräs runt byggnader och i häckar. Städa undan skräp och hålla rent på området.  Kratta parkering. Trimma gräs runt byggnader och träd. För att köra trimmer behövs en godkänd utbildning.

Olika enskilda projekt

Projektgrupp 4.  Renovera två duschrum i herrarnas omklädningsrum. Projektledare. ???

Här behöver vi några yrkeskunniga då det finns vissa krav med säkert vatten för att våra försäkringar skall gälla.

Projektgrupp 5. Ommålning av byggnader och broar. Projektledare. Roger Skyllberg

Här skall kansli, resultatkur, bagbod och välkomstskyltar målas om dessutom skall broarna på 1:an och 9:an fräschas upp och målas om.

Projektgrupp 6. Tvätta fönster klubbhus.

Behövs flera personer till detta då klubbhuset har många glasytor. Arbetet bör utföras på våren. Fönster skall även tvättas på kanslibyggnaden men lämpligvis väntar vi med detta tills ommålningen är klar.

Projektgrupp 7. Städning kansli.

Här skall först arkivet på andra våningen gås igenom och sortera i arkivkartonger på det som skall bevaras och övrigt kastas.  Sortering och arkivering av papper från kontoret  och därefter städa hela byggnaden.

Projektgrupp 8. Städning Maskinverkstaden Projektledare. ???

Detta avser en städning av området utanför byggnaden och vi tar tillfälligt dit några olika typer av containers för skräp. Här behöver vi någon som har lite kunskap hur vi sorterar skräpet. Ev. på en städdag.

Projektgrupp 9. Tävlingsfunktionär. Projektledare. Tomas Jansson

Arbete som tävlingsledare eller tävlingsfunktionär kommer också att ingå i arbetslånet. Här kommer vi att ha lite olika modeller med i vissa fall reducerad tid i förhållande till arbetslånet.  Allt funktionärsarbete kommer dock att räknas med i någon form.

Projektgrupp 10. Vårstädning banan. Projektledare. Kalle Karlsson

En eller två traditionella städdagar för att få igång banan på våren. Här måste vi ha till flera arbetsledare så att vi får tydliga arbetsuppgifter för de som anmäler sig till städdagen. Första dagen blir lördagen den 29 april kl. 9-13.

Kommentarer inaktiverade.