Årsmötet 2021 genomfördes digitalt

Vårårsmötet 2021 genomfördes digitalt helt annorlunda mot alla tidigare årsmöten. Vad som rapporterats genomfördes årsmötet helt utan problem.

Klubbens ordförande Björn Aspling inledde årsmötet och beskriver året som gått helt annorlunda mot tidigare år. Björn gick igenom verksamhetsberättelsen, årsredovisning med balans- och resultaträkning för 2020. Han konstaterade att klubben fått ett rekordbokslut det bästa som klubben haft på många år. En stor anledning till det positiva resultatet är ökningen av antalet medlemmar, stor ökning av greenfeegäster och ökad försäljning där bl.a. husbil/husvagnsparkering ingår.


Val av styrelse och suppleanter
Nuvarande ordförande Björn Aspling omvaldes på ett år.

Ledamöter på en tid av två år.
Nyval av Christer Pettersson, Mikael Baggens och Daniel Liss.

Suppleanter på en tid av ett år.
Nyval av Nina Rosén och Bo Heyman.

Övriga ledamöter i styrelsen är Marlene Sandberg-Andersson, Roland Lång och Karin Mikkonen.

Inga motioner hade inkommit och heller inga övriga frågor hade anmälts. Björn framförde ett stort tack till alla ideella insatser som görs på klubben samt tack till de avgående styrelsemedlemmarna Emma Skyllberg, Ingemar Snis, Rolf Andersson och Pola Lundgren. Björn tackade för visat intresse och avslutade vårårsmötet.

Bernt Bergkvist

 

Kommentarer inaktiverade.