Årsmötet på Fält Gärdas gård

 

Klubbens ordförande Björn Aspling öppnade vårårsmötet som skulle hållits den 28 mars, men på grund av Coronapandemin flyttats fram till lördagen den 16 maj och hölls utomhus med Coronianskt avstånd mellan deltagarna.

För första gången i klubbens historia hölls årets årsmöte utomhus på Fält Gärdas gård i växlande väder och svala vindar. Ett trettiotal medlemmar hade hörsammat kallelsen och deltog i mötet.

Årsredovisning 2019
Ordföranden gick igenom delar av Årsredovisningen 2019 och konstaterade bl. a att 136 medlemmar lämnat klubben av olika anledningar samt att 61 har tillkommit. Ett nettotapp på 75 medlemmar. Klubben har för närvarande 603 medlemmar. Förändringen följer i stort övriga golfsverige och även länets klubbar. Arbetet med att få nya medlemmar och förhoppningsvis tappa färre kommer att vara viktigt för klubben.

Björn Aspling berättade vidare att mycket hänt under året. Bl. a påbörjades bygget av golfstudion som blev klar till säsongsstarten. Utbildningar och kurser pågår nu för fullt. Bygget finansierades till största delen av två huvudsponsorer, medlemmar som vardera satsat 1000 kronor samt många timmars frivilligt arbete.

Efter två år i rad med positiva resultat redovisar klubben ett negativt resultat för 2019. Klubbens intäkter har minskat samtidigt som personalkostnaderna ökat. Medlemsavgifter och reklamintäkter hade det lägsta utfallet gentemot budgeterat. För banan har kostnaderna varit högre än budgeterat.

Ordförande sammanfattade årsredovisningen med att styrelsens ambition är att ha en ekonomi i balans och att utveckla och hålla golfbanan i ett skick som attraherar såväl gamla som nya medlemmar och gäster. Leksands GK ska vara en klubb för alla där gäster, medlemmar, anställda och sponsorer ska känna sig välkomna. Detta skapar förutsättningar för att attrahera både nya medlemmar och greenfeegäster.

Val av styrelse
Efter förslag från valberedningen omvaldes Björn Aspling som ordförande under ett år. Marlene Sandberg-Andersson och Roland Lång omvaldes samt Karin Mikkonen nyvaldes som ledamot för två år. Till suppleanter för ett år omvaldes Per-Olov Pola Lundgren och nyvaldes Daniel Liss. Rolf Andersson, Emma Skyllberg och Ingemar Snis har ett år kvar som ledamot.
Lars Holst och Anders Åkerblom omvaldes som revisorer för ett år. Och som revisorsuppleanter omvaldes Thomas Lind och Lars Andersson.

Ordföranden Björn Aspling avslutade mötet med uppmaningen att hålla avstånd till varann.

 

Text och foto: Bernt Bergkvist

Kommentarer inaktiverade.