Välbesökt höstårsmöte

Inför ett 40-tal deltagare i årets Höstårsmöte hälsade ordföranden Björn Aspling de närvarande välkommen och gladdes åt det stora deltagandet. Mötet inleddes med att Stefan Jansson, klubbrådgivare vid Golfförbundet, informerade om resultatet av medlemsundersökningen Players First, som årligen genomförs i … Läs mer

Banan röjd från sly

Ett antal medlemmar, som har möjlighet att disponera sin dagtid, har under tre måndagar under tre-fyra timmar per dag ägnat sig åt att röja sly på banan. Arbetsledaren Kalle Karlsson uppskattar den sammanlagda arbetstiden till ca 100 timmar. Dagens slyröjargäng … Läs mer