Greenkeepern inför säsongsstarten

Bild från webbkameran
Bild från webbkameran 16 mars 11.30

“Än är det vinter kvar säger” inte mor men greenkeeper Johan Robinsson när vi sitter vid bordet i maskinhallen och ser ut över sexans green, som är täkt med ca 40 cm snö. Trots det kompakta snötäcket över banan är det full fart i maskinhallen och även runt omkring banan. På golvet i maskinhallen ligger nyslipade klippaggregat färdiga att monteras på maskinerna. Johan har haft god hjälp av Roger Skyllberg med slipningen. På flera ställen kring banan håller Anders Åkerblom och Anders Ånevall på med gallring av träd för att få in mer ljus och luft på fairways och greener.

 

Johan Robinsson vid nyslipade klippagregat
Johan Robinsson vid de nyslipade klippaggregaten

Snön ligger som sagt fortfarande, men Johan har koll på läget och kontrollerar snö- och isläget minst ett par gånger i veckan.  Det ligger ca ett par cm tjock is på greenerna vilket är betydligt bättre än i fjol då istäcket var ca fyra-fem cm. Som i fjol och med gott resultat, är greenerna på hål tre och fem täckta med plast och så fort snö och is smält, så ska alla greener täckas med fiberduk. “Då blir det mycket arbete och jag hoppas på hjälp från medlemmarna”, säger Johan och tillägger att han för tillfället arbetar ensam. Banarbetaren, som anställdes och började i februari, har valt att avsluta sitt arbete. Styrelsen jobbar på att anställa en ersättare.

Johan berättar vidare att under vintern har det också pågått arbeten med bl. a uppröjning och målning i klubbhuset. Nya skåp har anskaffats och monterats i köket. Flera bänkar har tillverkats för utplacering vid tee, både 45 och 55. Virket har sponsrats av Jan Hedlund. Klubben har också köpt in en bättre begagnad vält.

-Via hemsidan,e-post och facebook kommer jag att hålla medlemmarna uppdaterade om läget på banan och den beräknade öppningen, avslutar greenkeeper Johan Robinsson.

Text och foto Bernt Bergkvist

Kommentarer inaktiverade.