Instruktion för tävlingsledare

Styrelsen har uppdaterat instruktionen för tävlingsledare

Nyckeln till startkuren och score-korten för dagens spel hämtas i shopen.
Tävlingsledare öppnar startkuren i god tid före lottning.
Närvarolistor läggs fram och bockas av vid betalning.
Lottning görs av dam- resp herrbollar. Tävlingsledare går i första eller andra
boll resp sista boll. Lottning görs i 3-bollar om möjligt, eventuell 4-boll går sist.
Herrar och damer startar varannan boll , herrar 1:a boll.
Den tävlingsledare som går i sista boll gör i ordning priskuvert enligt
fördelningslistan i pärmen. Observera att damer och herrar tävlar i gemensam
klass.
Meddela shopen när sista boll går ut.
Meddela restauranten hur många vi är.
Informera om :
Speciella regler som gäller på banan för dagen, t ex lägesförbättring
Spelformen slaggolf
För att göra det rättvist och att alla kan delta, så har vi närmast hål på hål 8 eller hål 11.
Att efter tävlingen ska ifyllda scorekort signeras och lämnas in till tävlingsledare
Påminna om att score kortet ska märkas med ”CO-cup” för spelare som deltar i
CO-cup.
Påminna om att spelarna ska registrera resultat i GIT
Efter tävlingen
Prisutdelning görs direkt när sista boll är inne. Om pristagare ej är närvarande
skrivs namn och datum på kuvertet för utdelning senare.
Sortera scorekorten i resultatordning och fyll i resultatlistan för CO-cup.
Samtliga scorekort buntas ihop med en gummisnodd och sparas.
Avgift till kassan sätts in på bankgiro 5695-2534. Märk inbetalningen med
speldatum och HD55
Tävlingsledare ser till att startkuren blir städad och låst och lämnar nyckeln i
shopen.

Kommentarer inaktiverade.