Ännu en säsong till handlingarna

Den 2 maj hade vi upptaktsmöte i HD55+ och i torsdags 3 oktober, fem månader senare hade vi avslutning. Vart tog tiden vägen. Nåja, den som läst kommitténs verksamhetsberättelse ser att aktiviteterna varit många och omfattande. Alla dessa har planerats och genomförts av styrelsemedlemmar och adjungerade. 37 medlemmar i HD55+ kom denna soliga och kalla dag och deltog i årsmötet.
    Innan årsmötet påbörjades informerade bankommitténs ordförande Kalle Karlsson om att greenerna är i akut behov av sand inför vintern och kommande säsong. Kalle vädjade om ett bidrag från HD55-kommittén för att täcka delar av kostnaderna för sanden. Styrelsen tar upp frågan och lämnar besked till Kalle.

Årsmötet
Under torsdagen den 3 oktober avslutades säsongen med årsmöte och en diger dagordning med många och viktiga frågor. Kommitténs ordförande Anders Johansson hälsade välkommen och öppnade årsmötet. Anders gick igenom verksamhetsberättelsen för året och kassören Mats Åhlberg informerade om kommitténs ekonomi, som är god. På förslag av revisorerna beslutade årsmötet om ansvarsfrihet för styrelsen. Verksamhetsberättelsen finns på hemsidan under menyn Om HD55+.
    Valberedningens förslag på omval av Anders Johansson som ordförande, omval av ledamöterna Caisa Johansson och Bengt Lasses samt suppleanterna Gunilla Johansson, Lars Holst och Åke Öijermark antogs med acklamation. Valberedningen fick också förtroende ytterligare ett år. Se årsmötesprotokollet, som kommer inom kort på hemsidan.

Föranmälan i GIT
En fråga som länge varit under diskussion är föranmälan om vårt vardagsspel i GIT och därmed få en bestämd starttid. Styrelsen presenterade ett förslag där Pro Patrik Tegnér kan sköta allt med inläggning i GIT av speldagar, ta emot anmälningar om spel och resultatredovisning. Kostnaderna för detta under en säsong blir 6000 kronor. Då kassan inte kan finansiera detta diskuterades fram förslag till finansiering genom att höja spelavgiften per gång till 30 kronor samt att inte dela ut priser till vinnarna enligt fördelningen. Efter diskussioner om för- och nackdelar beslutades med handuppräckning att övergå till föranmälan i GIT.
    Dalagolfens gruppindelning med långa avstånd och minskat antal deltagare var också en punkt som diskuterades. Ett nytt förslag presenterades av styrelsen med delvis en återgång att välja spel på någon av klubbarna i annan grupp.
    Frågan kom upp om ändring av speldagar. Vi fortsätter som vanligt med spel måndagar och torsdagar.
    Då några av frågorna, särskilt om övergången till GIT, tagit mycket tid sköts prisutdelningarna till efter scramblern. Det vackra höstvädret lockade också promenaden ut till hålen för kanonstart.

Vackra höstfärger hål 15

Avslutningsscramble, förtäring och prisutdelning
Så var det dags för den sedvanliga avslutningsscramblern och i år i svalt men soligt väder, som övergick i lätt regn och en fallande temperatur efter att de flesta kommit in. En varm och välsmakande fiskgryta stod serverad i matsalen, vilken också fick en strykande åtgång.
    Medans tävlingsledarna Caisa Johansson och Kerstin Dahlström räknade resultaten förrättade CO-cups tävlingsledare Lars Holst prisutdelning och lotteri på presentkort från Carl Ohlsons Dam- och Herrekipering. Som tidigare skrivits på hemsidan segrade Karin och Mats Åhlberg i sina respektive klasser. Paret Åhlberg vann också priset, Flitiga Lisa och Flitige Viktor, för att deltagit i vardagsgolfen flest gånger. Birdievinnare bland damerna blev Berit Widholm och Flagg tävlingen vanns Karin Åhlberg. Herrarna har vare sig birdietävling eller flaggtävling.

Vinnarna i avslutningsscramble 2019
    I avslutningsscramlern vann lag Jan-Ove Bergström, Margareta Liss Backhans och Margareta Andrén Åkerblom. På andra plats lag Bertil Hedlund, Alf Henriksson och Gunilla Johansson och på tredje plats lag Bengt Lasses, Anders Åkerblom och Susanne Westman. Tolv tremannalag deltog i tävlingen. Den totala prissumman 740 kronor gick oavkortat till Världens Barn. Stort tack till tävlingsledarna och arrangörerna för dagen Kerstin Dahlström, Caisa Johansson och Gunilla Johansson. Karin Åhlberg har varit ansvarig för lottningen i tävlingen.

Text och foto Bernt Bergkvist

Träna golf hela året – klubben bygger studio

Leksands Golfklubb skall bygga en studio intill Rangen. Studion kommer att ge möjlighet till golfträning hela året. Man kan slå mot ett nät, spela i en simulator eller ha tränarledda lektioner. Under sommaren kommer även en vägg på studion att kunna öppnas mot rangen.
Vi påbörjar bygget redan i höst om vi får ett bra, och snabbt, gensvar från medlemmar och sponsorer.

Bakgrunden till satsningen

Leksands Golfklubb har idag en bättre bana än någonsin. De totala skulderna i klubben är också lägre än de varit på många år. Problemet för Leksands GK är att medlemsantalet under en lång period sjunkit. För att driva en anläggning av den klass Leksands Golfklubb är för närvarande behövs främst fler medlemmar men även fler greenfee-gäster och stöd från sponsorer.

En studio för golfträning skall främst locka nya yngre medlemmar men den kan givetvis nyttjas av samtliga medlemmar. Den kommer även att kunna nyttjas av funktionshindrade. Alla får en möjlighet att ta lektioner i en miljö som är trygg och utan insyn.

Kostnaden för studion är beräknad till 575000 kr. Klubben kommer att få ett bidrag från Leksands Sparbank på 150000 kr. För att få till en långsiktig lönsamhet och att studion skall ge ett överskott till klubben, behöver klubben samla in ytterligare 150000 kr.

För medlemmar ber vi om ett frivilligt bidrag på 1000 kr som inkluderar en namnplatta inne i studion på alla som bidrar samt flera gratis tider så snart studion är klar att användas. Antal tider vet vi närmare när vi vet när studion blir färdig.
Medlem som vill bidra sätter in 1000 kr på Bankgiro 798-8579 eller på Swish nr 123413 6925, Märk insättningen med Ert namn och ”Studio”. För frågor kontaktar ni oss via medlem@leksandsgk.se
För sponsorer ser vi olika lösningar från små till stora bidrag och vi vill, att ni som intresserad sponsor svarar oss med vändande mail, så tar vi kontakt med er för en lämplig lösning. (Separat utskick kommer att skickas till sponsorerna).

Lite om golfnyttan i samhället och i Leksands kommun
STORLEKEN PÅ SPORTEN
Golf är Sveriges största individuella sport. År 2018 var antalet aktiva golfare i Sverige 461 404. Nästan var 20:e svensk spelar golf.
I Leksands Golfklubb hade vi 2018, 676 medlemmar varav 645 aktiva utövare.

En myt om golf är att det är en dyr sport. Om man som exempel jämför med Alpina sporter, Ridsport eller Ishockey är golfen den klart billigaste sporten. Golf är en sport man kan hålla på med under väldigt många år. I Leksands Golfklubb är yngsta medlemmen 8 år och den äldsta 98 år. Klubben har också lite aktiviteter för de som är yngre än 8 år men detta är inga registrerade aktiviteter.

FRISKVÅRD – VÄRDET AV GOLFENS HÄLSOEFFEKTER
Golfen skapar en preventiv hälsoeffekt för samhället. HUI (Handelns Utredningsinstitut) bedömer det totala värdet till cirka 400 miljarder svenska kronor. Golf är en lågintensiv och skonsam form av träning, därför en idrott hela livet. Dessutom lever golfare längre och är fysiskt aktiva långt upp i åldrarna. Det skapar högre livskvalitet och lägre utgifter för sjukvård. Golf är dessutom en social miljö där alla generationer kan spela ihop.

En rapport presenterad av Karolinska Institutet pekar mot att detta kan vara en anledning till att golfare lever i genomsnitt 5 år längre än icke-golfare. (Dödligheten för golfare är 40 procent lägre än för jämförbara personer av samma kön, ålder och socioekonomisk status, vilket motsvarar en förväntad ökad livslängd på fem år)

KI-rapportens slutsatser
“Även om vi med säkerhet inte kan dra den slutsatsen att hela den 40 procentiga minskningen av dödligheten som vi sett i golfpopulationen kan förklaras av fysisk aktivitet i samband med golfspel, är vår slutsats att detta troligen är en del av förklaringen”.

Forskning vid Edinburghs Universitet visar liknade resultat.
Forskarna gick igenom 5 000 relevanta studier om golf och drog sedan den sammankopplade slutsatsen att golfspel hjälper till att förebygga 40 olika kroniska sjukdomar och även ger förbättrad mental hälsa. Våra resultat visar att golfare lever längre än icke-golfare som en följd av förbättrade kolesterolvärden och kroppsammansättning, ökat välbefinnande, ökad självkänsla och egenvärde, säger doktor Andrew Murray på Edinburghs universitet, en av forskarna bakom undersökningen.

På Leksands golfklubb spelades 2018 drygt 12 200 registrerade rundor (ca 4 timmar motion vardera, Vilket ger ca 50 000 timmar motion på nätt ett halvår). Förutom spelet på banan nyttjades även klubbens träningsområden där rangen hade den största aktiviteten.

BESÖKSNÄRING
Leksands Golfklubb har varje år ca 3500 gäster som spelar golf för ca 1 miljon kr. Dessa besök genererar även flera övernattningar på hotell och flera andra inköp troligen för en betydligt större summa än de betalar för själva golfspelet.
Totalt i Sverige omsätter golfturismen ca 2 miljarder kr årligen.

MILJÖ
Golfbanor är en outnyttjad resurs. En golfbana kan bidra till natur- och kulturvård och biologisk mångfald samt som rekreationsytor för friluftslivet. Samarbete mellan golfklubbar och myndigheter, ideella föreningar och expertgrupper bidrar till effektivare nyttjande av anläggningen.

Golfanläggningar fungerar som gröna kilar i urbana miljöer. En rapport från HUI visar att 50–70 procent av en golfbana består av naturmark som inte används till själva spelet.
Leksands Golfklubb håller en stor yta med öppet landskap vilket även har betydelse för fågellivet i närliggande Limsjön.

ARBETSTILLFÄLLEN
Golfklubben generar flera arbetstillfällen både i klubben, i shop och i restaurang. Utöver två åretruntanställda banarbetare har klubben även säsongsanställda arbetare på banan och även deltidsanställd administrativ person. Restaurang och Shop har flera säsongsarbetande personal.

Styrelsen för Leksands Golfklubb

 

Treklubborstävling

Lördag den 5 oktober med första start kl 10.00 är det åter dags för vår populära treklubberstävling. Du får använda tre valfria klubbor plus puttern som är obligatorisk. Spelformen är poängbogey över 18 hål och anmälan sker som vanligt på golf.se senast 3 oktober kl 12.00.

Välkomna
Tävlingskommittén

Inför årsmötet 2019

På torsdag den 3 oktober kl. 09.00 är det dags för årsmöte, se tidigare kallelse. Under menyn “Om HD55+” finns under rubriken Kallelser en underrubrik Dagordning med dagordning för årsmötet. Under samma meny finns rubriken Verksamhetsberättelse där årets förslag till VB ligger. Skriv ut Dagordningen och Verksamhetsberättelsen och ta med till årsmötet.

Bernt Bergkvist

Åhlbergs CO-cupmästare

Det blev klara segrar för Karin och Mats Åhlberg i sina respektive klasser när finalen i Carl Ohlson Cup 2019 spelades under torsdagen den 26 september. Både Karin och Mats har under flera omgångar haft en betryggande ledning, så vinsterna för de båda blev ingen överraskning.

Karin Åhlberg segrade i D-klassen Co-cup
På första plats fv Karin Åhlberg 353 slag, tvåa Kerstin Lasses 382, trea Vivi Gävert 383 och på fjärde prisplats, ej med på bilden, Eivor Esters med 390 slag.

Mats Ålberg segrare i årets CO-cup
På första plats fv Mats Åhlberg 340 slag, tvåa Leif Benjaminsson 353, trea Yngve Gävert 357 och på fjärde plats också han med 357 slag. Även Lars Holst fick ett slutresultat på 357 slag.

Det blev mycket jämt mot slutet och enligt reglerna för CO-cup “vid lika resultat efter sista speldagen gäller det senaste inlämnade och resultatpåverkande kortet för att skilja spelare åt”. Enligt spelprogrammet har CO-Cup spelats vid 30 gånger plus en extra omgång då match mot Gagnef ställdes in. Fullständigt resultat finns på hemsidan under menyn Resultatlistor. Ett stort tack till tävlingsledaren Lars Holst, som suveränt lett tävlingen och regelbundet redovisat resultaten till hemsidan.

Test och foto Bernt Bergkvist

Kallelse till årsmöte

Leksands GK HD55+ håller sitt årsmöte torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 9.00 i klubbhuset. Ärenden enligt stadgarna.

Information prisutdelningar, kaffe och bulle

Efter årsmötet scramble med kanonstart kl. 11.00
Därefter en enklare måltid och fortsatt prisutdelning

Anmälan om deltagande i årsmötet, tävlingen och måltiden
senast torsdag den 26 september kl 12.00 på lista i kansliet
eller till Kerstin Dahlström epost: kerstindal@hotmail.com, tel:070-2595369
Caisa Johansson epost: caisa.a.johansson@gmail.com, tel:070-5310964
Gunilla Johansson epost: ga.johansson@telia.com, tel:076-1067971

Välkomna!

Kôllslaget – Damgolf i valstakt

Returmötet i Kôllslaget mellan Leksands D55+ och Rättviks D55+ spelades under fredagen den 13 september på Leksands GK i bra golfväder. Första mötet spelades i Rättvik under försommaren. 16 damer från vardera klubben deltog i dagens tävlingen.

Tävlingsformen Rumble i valstakt med fyramannalag består av två spelare från vardera klubben. Alla i laget spelar poängbogey, men bara det bästa resultatet skrivs på hål 1, de två bästa på hål 2, de tre bästa på hål 3. Ett resultat på hål 4, två resultat på hål 5 och tre resultat på hål 6. Sedan fortsätter man så med tre hål i taget (valstakt) tills hål 18 då alla fyra resultaten skrivs. Hålens resultat summeras och högst antalet poäng vinner.


Dagens segrare blev fv. Susan Laggar och Berit Lind, Rättviks GK samt Ann-Christin Rehnstrand och Margareta Andrén-Åkerblom från Leksands GK.


På andra plats kom fv. Lisa Kallur och Carina Perjons-Lund Rättviks GK samt Vivi Gävert och Britt Råbock (saknas på bilden) Leksands GK.
Tävlingsledare var fv. Gunilla Johansson, Caisa Johansson och Kerstin Dahlström på bilden till höger.

– Det här var en ny form av tävling som vi inte spelat tidigare. Kul när två spelare från vardera klubben bildar ett lag, man lär känna varann på ett trevlig sätt, säger en av Leksandsdamerna som deltog för första gången.

Text Bernt Bergkvist
Bild Lisa Bergkvist

Inget Ryder mot Gagnef – CO i stället

Yngve har meddelat att det inte blir någon Ryder Cup mot Gagnef i Leksand måndagen den 2 september p.g.a att Gagnef inte får ihop tillräckligt många spelare. I stället spelas CO-cup som vanligt under måndagen.

Tävlingsledaren Lars Holst tog beslutet i samband med prisutdelningen efter första dagens golf i Idre. De deltagare i CO-Cup som inte var med, vilka de flesta var, har underrättats via mail.

Bernt

Höstresan till Idre för 15:e året

Höstresa och höstresa. I år var det högsommarresa med 25-27 grader första dagen och kanske någon grad lägre andra dagen, så golfvädret kan ingen klaga på om man gillar värme. 27 spelare gjorde upp om de tre prisplatserna för de två dagarna i en dam respektive herrklass. Tre anhöriga följde med och gav goda råd om klubbval mm.

Renhjord stoppade oss på väg till PW HotellIdre-övningsputtning innan starten

Första dagen spelades poängbogey och efter en förbeställd tidig lunch gick första bollen ut kl. 11.03 och sista 12.06. I damklassen segrade Kerstin Lasses med 35 poäng, tvåa Berit Widholm 31 och på tredje och sista prisplats kom Vivi Gävert med 21 poäng. 13 damer deltog i Damklassen.
I herrklassen deltog 14 herrar och på första prisplats kom Bengt Lasses med 39 poäng. Tvåa Göran Daniels 33 och på tredje prisplats Bernt Bergkvist även han 33 poäng fast med högre hcp. Priserna bestod av presentkort på golfshopen i Leksand. Ett antal priser inköpta med rabatt hos golfshopen lottades ut bland icke pristagare.
Prisutdelningen gjordes efter middagen på Pernilla Wiberg hotell där vi bodde för 13:e året i följd.

Birgitta, Berit o Ingalill vid utsiktsplatsen hål 17. Bra tredjeputt gav birdienamnamGöran Daniels o Claes Borg väntar vid hål 11

Andra dagen startade kl. 09.06 och dagens spelform var slaggolf. Även denna dag var det högsommarväder. Damklassens segrare blev Caisa Johansson med 76 slag och två Berit Widholm 77. På tredje prisplats Vivi Gävert med 79 slag. I herrklassen segrade Mats Åhlberg med 69 slag och hcp-sänkning. På andra plats Bernt Bergkvist 74 och trea kom Bengt Lasses med 75 slag.
Prisutdelningen gjordes direkt efter eller i samband med lunchen och därefter hemresa.

Idre Hål 14 sett får green på hål 17Mats och Bernt delar ut andra dagens priser

Banan var i mycket bra skick och boendet och maten på PW hotell fick goda lovord av deltagarna och vi hälsades välkomna tillbaka igen nästa år. Tävlingsledare och arrangör var Mats Åhlberg och Bernt Bergkvist.

Text & bild Bernt Bergkvist
Bildtext i bilden. Klicka på bilden för att få den större.

Dags för årets KM

Välkomna till klubbmästerskapen på Leksands GK.

Kommande helg, 17-18 aug, är det dags för årets upplaga av KM. Förutom Dam och Herr KM spelar vi alla ålderklasser samt en speciell damklass med handicap.

All övrig information finner du på golf.se där du också anmäler dig.

Om du, utöver Dam och Herr klass, också vill spela din åldersklass glöm då inte att anmäla detta.

Välkomna

Tävlingskommittén