Läget golfstudion 3 dec.

Idag den 3 december 2019 har ställningar satts upp utmed långsidorna och ena kortsidan samt uppregling påbörjad av stommens långsidor.
Idag deltog byggledaren Ingemar Snis samt Rolle Karl, Patrik Tegnér, Anders Lissert och Kalle Karlsson.

Studion 3 dec Studion 3 dec bild 2

 

Bernt Bergkvist

Välbesökt höstårsmöte

Inför ett 40-tal deltagare i årets Höstårsmöte hälsade ordföranden Björn Aspling de närvarande välkommen och gladdes åt det stora deltagandet.
Mötet inleddes med att Stefan Jansson, klubbrådgivare vid Golfförbundet, informerade om resultatet av medlemsundersökningen Players First, som årligen genomförs i landets golfklubbar. Bland det som fick det mest positiva omdömena var banans skick och Stefan skickade ett särskilt tack till greenkeeper Johan Robinsson och hans personal. En mera ingående artikel om svarsresultaten kommer i en artikel senare.

Årsmötet behandlade därefter de två viktiga frågorna om budget samt medlems- och spelrättsavgifter för 2020. Resultatet för 2019 kommer att bli ett underskott, som ännu inte helt klart hur mycket. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om följande avgifter för år 2020.

Fullvärdig medlem senior 5 300 kr
Medlemskap Mini 1 600 kr Under 2020 gäller tre 18-hålsrundor alt. sex 9-hålsrundor.
Knatte 50 kr
Junior 13-16 år 1 050 kr
Junior 17-21 år 2 500 kr
Vardagsmedlem 4 300 kr
Studerande 2 800 kr
Passiv medlem 750 kr
Nybörjare Senior 4 000 kr Inkl. utbildning, grönt kort, rangebollar. mm.
Nybörjar Junior Avgiften ännu inte bestämd.
Arbetslånet i nuvarande form är borttaget. I stället planeras annan form av ersättning, som meddelas senare.

Krögaren Håkan Eklund har sagt upp sitt kontrakt med klubben och nu pågår förhandlingar med ersättare till Håkan.

Avslutningsvis informerade Rolf om det nya Världshcp som träder i kraft den 1 mars 2020. Mer om detta kommer att finnas på hemsidan och i annan information.

Text Bernt Bergkvist

Sponsorer besökte byggstarten av golfstudion


Fv. Björn Rinstad, Patrik Tegnér, Christer Pettersson och Björn Asplund

Golfklubbens ordförande Björn Aspling hälsade representanterna för Leksands Sparbank och Metallurg Center välkomna till Leksands Golfklubb denna fredagseftermiddag med ett lätt snöfall över golfbanan. Banken och Metallurg Center är båda stora sponsorer av det nu påbörjade bygget av golfstudion.

I tidigare artiklar på hemsidan, i sociala medel och e-post har medlemmar nåtts att golfklubben gör en satsning på en golfstudio med en yta på 68 m2 med möjlighet till träning och utbildning året om. Syftet är också att göra klubben mer attraktiv och behålla och få flera medlemmar samt intressera flera, främst ungdomar, att spela golf. Kostnaden för en golfstudio beräknas till 570 000 kronor. Klubben ansökte hos Leksands Sparbank om sponsring och fick positivt besked om 150 000 kronor ur fonden för bygdens utveckling.

När Christer Pettersson, ägare till Metallurg Center i Leksand, mångårig medlem i Leksands golfklubb och tidigare ledamot i styrelsen, fick veta att Sparbanken gått in som sponsor tvekade han inte utan anmälde sig också som sponsor med samma belopp som Sparbanken, 150 000 kronor.

-Metallurg Center fyller 25 år i år och sponsringen av golfstudion är ett utmärkt sätt att fira, säger Christer.

Ett stort antal medlemmar har också gått in som sponsorer och satsat 1000 kronor. I skrivande stund 62 medlemmar och förhoppningen är stor att nå målet 75 medlemmar.
Vid besöket på golfklubben representerades Sparbanken av tillförordnad VD Björn Rinstad och kommunikatör Niklas Hagman och Metallurg Center av ägaren Christer Pettersson.

-Det här är ett mycket bra projekt för oss att gå in som sponsorer. Det kommer locka flera till att börja spela golf och säkert många unga. Det är också bra för kommunen, bygden och besöksnäringen och t ex locka föräldrar till golfstudion när barnen deltar i hockeyskolan. Vi är också glada att Metallurg Center gått in som sponsor, säger Björn Rinstad.

Christer anser också att golfstudion kommer att locka både medlemmar och gäster och tror på en samlingsplats för t. ex företag, kamratgäng m.fl. som vill spela en runda. Han känner också mycket för klubben och vill att flera ungdomar ska finna glädje i golfen och är stolt över att gå in som sponsor.

Pro Patrik Tegnér kommer också att vara en stor sponsorer genom att hans företag kommer att inreda golfstudion med den utrustning som behövs för utbildning och träning samt en simulator där upp till fyra personer kan spela en runda. Studion kommer också att innehålla en puttinggreen.

Patrik informerar om golfstudion

-Det blir en fullgod golfstudio även för vinterträning. Det blir också en trygghet för eleverna och en bra arbetsmiljö för mig, säger Patrik.

-Vi räknar med att golfstudion ska stå klar för invigning under mars 2020 och att vi därefter kan komma igång med träning och utbildning, säger ordföranden Björn Aspling avslutningsvis

Text& foto Bernt Bergkvist

Byggandet av Studion har börjat

Nu har spaden satts i jorden för byggandet av golfstudion på Leksands golfklubb. Studion kommer att ligga vid den norra delen av den överbyggda delen av utslagningsplatserna vid rangen. Enligt planerna kommer den att vara klar för lektioner och träning till våren 2020.

Insamlingen fortsätter och medlem som vill vara med och bidra kan sätta in 1000 kronor på bankgiro 798-8579 eller på swish nr123 413 6925. Märk insättningen med namn och Studio. För ditt bidrag får du en namnskylt på väggen i studion samt träningstider.

Här nedan några bilder från det påbörjade arbetet, som i skrivande stund nått till formsättning och väntan på gjutning. Hemsidan kommer kontinuerligt att rapportera i ord och bild om det fortsatta arbetet.

Text Bernt Bergkvist
Foto Martin Wohlin

Höstårsmöte måndag 25 november

Välkommen till Höstårsmötet som hålls i år på måndagen den 25 november kl 18.00 i klubbhuset.

Vid mötet kommer en del nyheter införsäsongen 2020 att presenteras. Bland annat lite om nya världshandicapsystemt, nytt betalningsätt av medlemskap och lite övriga nyheter.

Stefan Jansson, klubbrådgivare från Svenska Golfförbundet kommer även att delta på mötet.

Välkomna!
Styrelsen

Banan röjd från sly

Ett antal medlemmar, som har möjlighet att disponera sin dagtid, har under tre måndagar under tre-fyra timmar per dag ägnat sig åt att röja sly på banan. Arbetsledaren Kalle Karlsson uppskattar den sammanlagda arbetstiden till ca 100 timmar.

Röjgubbarna tar fikapaus vid maskinhallen.
Dagens slyröjargäng fv. Tomas Jansson, Sune Halvarssonn, Bertil Hedlund, Kalle Karlsson, Alf Henriksson, Roger Skyllberg, Ingemar Snis, Per Göstas och sittandes i förgrunden Anders Ånevall

Riset bränns på Röjdagen
En stor stack med gammalt ris eldas upp av Johan Robinsson och Roger Skyllberg

-Dom har gjort ett fantastiskt jobb och all sly är nu så gott som röjd på banan. Vi ligger i fas och behöver nästa gång endast röja det som växt upp under året. Banan har aldrig varit så fin som den är nu. För klubben är det en mycket värdefull arbetsinsats och de som deltagit i slyröjningen ska ha ett stort tack, säger Kalle.

Text Bernt Bergkvist
Bild insänt av Kalle Karlsson

Banan förbereds inför vintern

Banan avstängd

När man står vid klubbhuset och tittar ut över vår gröna och vackra bana en dag mot slutet av oktober och termometern visar närmare tio grader varmt då blir man verkligen sugen på att gå en runda, men banan är avstängd. Under de gröna ytorna döljer sig mycket blöta fairways. “Det är extremt blött efter allt regnande och det finns knappast ett torrt område på hela banan. Även om det inte regnat på någon dag, så torkar det inte upp något. Marken är helt mättad på vatten”, säger greenkeeper Johan Robinsson.

Nu under höstmånaderna pågår arbete på banan inför vintern. Järn har sprutats på fairways vilket stärker plantan och gör den mindre känslig för svampangrepp. Järnet kan också göra gräset mörkare. Greener och tee har luftats och där det går att köra luftas också fairways. Just nu pågår blåsning av löv på alla klippta områden för att de ska kunna torka upp och att svampangrepp ska förhindras.

Det är fullt upp med arbete för både Johan och Martin Wohlin, som båda från och med i år är heltidsanställda på klubben. Martin ska under vinterhalvåret arbeta med marknadsföring och kontakter med sponsorer.

Under vinterhalvåret kommer Johan i huvudsak att arbeta med maskinvård, som innebär att bl.a byta av filter och olja på maskinerna, slipa klippaggregaterna och se till att maskinerna är i god funktion inför kommande säsong. Till sin hjälp har han den ideellt arbetande Roger Skyllberg som varje måndag året om, och vid behov, jobbar med det mera komplicerade reparationer av maskinerna. En ovärderlig arbetskraft, säger Johan, som själv arbetat hela sommaren utan ledighet, utöver en veckas älgjakt, men kommer under januari att ta semester med en resa till Kanarieöarna med sambon Lisa. Hemsidan önskar dem en trevlig resa med sol, bad och god mat och tackar för ett gott arbete under säsongen.

 

Text & foto Bernt Bergkvist