Styrelsen

Kommitténs förtroendevalda består av:

Ledamöter:
Anders Johansson, ordförande, 072-222 48 99
Bengt Lasses, 070-946 50 40
Gunilla Johansson, kassör, 076-106 79 71
Caisa Johansson, 0247-504 93, 070-531 09 64
Vakant

Suppleanter:
Åke Öijermark, 070-269 07 20
Kerstin Dahlström, 070-259 53 69
Jan-Olof Rehnstrand, 070-664 07 54


Adjungerade i särskilda uppdrag:
Bernt Bergkvist, 070-666 71 90, bergkvist_olsnas@outlook.com, hemsidan
Yngve Gävert, , 070-595 78 77, utbyte med andra klubbar


Revisorer och revisorsuppleant
Anders Åkerblom, 0247-331 23

Göran Daniels, 0247-127 62, 070-584 27 62
Birgitta Björkman, 070-695 56 96

Valberedning
Nisse Andersson, 070-651 23 58, sammankallande
Vakant (Damer)
Vakant