Styrelsen

Kommitténs förtroendevalda består av:

Ledamöter:

Anders Johansson, ordförande, 072-222 48 99
Bengt Lasses, ledamot, 070-946 50 40
Mats Åhlberg, kassör 070-593 55 88
Caisa Johansson, ledamot, 0247-504 93, 070-531 09 64
Kerstin Dahlström, ledamot, 023-506 59, 070-259 53 69

Suppleanter:
Åke Öijermark, 070-269 07 20
Gunilla Johansson, 076-106 79 71
Lars Holst, 0247-200 32, 070-363 68 90

Adjungerade i särskilda uppdrag:
Bernt Bergkvist, 070-666 7190, hemsidan
Yngve Gävert, , 070-595 78 77, utbyte med andra klubbar
Olle Högvall, 0247-229 22, 070-622 92 99, Mannerheim Cup

Revisorer och revisorsuppleant
Anders Åkerblom, 0247-331 23
Göran Daniels, 0247-127 62, 070-584 27 62
Birgitta Björkman, 070-695 56 96

Valberedning
Claes Borg, 070-540 71 71, sammankallande
Lisa Bergkvist, damerna, 070-582 77 65
Nisse Andersson, 070-6512358