Styrelsen

Kommitténs förtroendevalda består av:

Ledamöter:
Anders Johansson, ordförande, 072-222 48 99
Bengt Lasses, 070-946 50 40
Gunilla Johansson, kassör, 076-106 79 71
Caisa Johansson, 0247-504 93, 070-531 09 64
Vakant


Suppleanter:
Kerstin Dahlström, 070-259 53 69
Susanne Westman, 070-72679 66


Adjungerade i särskilda uppdrag:
Bernt Bergkvist, 070-666 71 90, bergkvist_olsnas@outlook.com, hemsidan
Yngve Gävert, , 070-595 78 77, utbyte med andra klubbar


Valberedning
Vakant