Träna golf hela året – klubben bygger studio

Leksands Golfklubb skall bygga en studio intill Rangen. Studion kommer att ge möjlighet till golfträning hela året. Man kan slå mot ett nät, spela i en simulator eller ha tränarledda lektioner. Under sommaren kommer även en vägg på studion att kunna öppnas mot rangen.
Vi påbörjar bygget redan i höst om vi får ett bra, och snabbt, gensvar från medlemmar och sponsorer.

Bakgrunden till satsningen

Leksands Golfklubb har idag en bättre bana än någonsin. De totala skulderna i klubben är också lägre än de varit på många år. Problemet för Leksands GK är att medlemsantalet under en lång period sjunkit. För att driva en anläggning av den klass Leksands Golfklubb är för närvarande behövs främst fler medlemmar men även fler greenfee-gäster och stöd från sponsorer.

En studio för golfträning skall främst locka nya yngre medlemmar men den kan givetvis nyttjas av samtliga medlemmar. Den kommer även att kunna nyttjas av funktionshindrade. Alla får en möjlighet att ta lektioner i en miljö som är trygg och utan insyn.

Kostnaden för studion är beräknad till 575000 kr. Klubben kommer att få ett bidrag från Leksands Sparbank på 150000 kr. För att få till en långsiktig lönsamhet och att studion skall ge ett överskott till klubben, behöver klubben samla in ytterligare 150000 kr.

För medlemmar ber vi om ett frivilligt bidrag på 1000 kr som inkluderar en namnplatta inne i studion på alla som bidrar samt flera gratis tider så snart studion är klar att användas. Antal tider vet vi närmare när vi vet när studion blir färdig.
Medlem som vill bidra sätter in 1000 kr på Bankgiro 798-8579 eller på Swish nr 123413 6925, Märk insättningen med Ert namn och ”Studio”. För frågor kontaktar ni oss via medlem@leksandsgk.se
För sponsorer ser vi olika lösningar från små till stora bidrag och vi vill, att ni som intresserad sponsor svarar oss med vändande mail, så tar vi kontakt med er för en lämplig lösning. (Separat utskick kommer att skickas till sponsorerna).

Lite om golfnyttan i samhället och i Leksands kommun
STORLEKEN PÅ SPORTEN
Golf är Sveriges största individuella sport. År 2018 var antalet aktiva golfare i Sverige 461 404. Nästan var 20:e svensk spelar golf.
I Leksands Golfklubb hade vi 2018, 676 medlemmar varav 645 aktiva utövare.

En myt om golf är att det är en dyr sport. Om man som exempel jämför med Alpina sporter, Ridsport eller Ishockey är golfen den klart billigaste sporten. Golf är en sport man kan hålla på med under väldigt många år. I Leksands Golfklubb är yngsta medlemmen 8 år och den äldsta 98 år. Klubben har också lite aktiviteter för de som är yngre än 8 år men detta är inga registrerade aktiviteter.

FRISKVÅRD – VÄRDET AV GOLFENS HÄLSOEFFEKTER
Golfen skapar en preventiv hälsoeffekt för samhället. HUI (Handelns Utredningsinstitut) bedömer det totala värdet till cirka 400 miljarder svenska kronor. Golf är en lågintensiv och skonsam form av träning, därför en idrott hela livet. Dessutom lever golfare längre och är fysiskt aktiva långt upp i åldrarna. Det skapar högre livskvalitet och lägre utgifter för sjukvård. Golf är dessutom en social miljö där alla generationer kan spela ihop.

En rapport presenterad av Karolinska Institutet pekar mot att detta kan vara en anledning till att golfare lever i genomsnitt 5 år längre än icke-golfare. (Dödligheten för golfare är 40 procent lägre än för jämförbara personer av samma kön, ålder och socioekonomisk status, vilket motsvarar en förväntad ökad livslängd på fem år)

KI-rapportens slutsatser
“Även om vi med säkerhet inte kan dra den slutsatsen att hela den 40 procentiga minskningen av dödligheten som vi sett i golfpopulationen kan förklaras av fysisk aktivitet i samband med golfspel, är vår slutsats att detta troligen är en del av förklaringen”.

Forskning vid Edinburghs Universitet visar liknade resultat.
Forskarna gick igenom 5 000 relevanta studier om golf och drog sedan den sammankopplade slutsatsen att golfspel hjälper till att förebygga 40 olika kroniska sjukdomar och även ger förbättrad mental hälsa. Våra resultat visar att golfare lever längre än icke-golfare som en följd av förbättrade kolesterolvärden och kroppsammansättning, ökat välbefinnande, ökad självkänsla och egenvärde, säger doktor Andrew Murray på Edinburghs universitet, en av forskarna bakom undersökningen.

På Leksands golfklubb spelades 2018 drygt 12 200 registrerade rundor (ca 4 timmar motion vardera, Vilket ger ca 50 000 timmar motion på nätt ett halvår). Förutom spelet på banan nyttjades även klubbens träningsområden där rangen hade den största aktiviteten.

BESÖKSNÄRING
Leksands Golfklubb har varje år ca 3500 gäster som spelar golf för ca 1 miljon kr. Dessa besök genererar även flera övernattningar på hotell och flera andra inköp troligen för en betydligt större summa än de betalar för själva golfspelet.
Totalt i Sverige omsätter golfturismen ca 2 miljarder kr årligen.

MILJÖ
Golfbanor är en outnyttjad resurs. En golfbana kan bidra till natur- och kulturvård och biologisk mångfald samt som rekreationsytor för friluftslivet. Samarbete mellan golfklubbar och myndigheter, ideella föreningar och expertgrupper bidrar till effektivare nyttjande av anläggningen.

Golfanläggningar fungerar som gröna kilar i urbana miljöer. En rapport från HUI visar att 50–70 procent av en golfbana består av naturmark som inte används till själva spelet.
Leksands Golfklubb håller en stor yta med öppet landskap vilket även har betydelse för fågellivet i närliggande Limsjön.

ARBETSTILLFÄLLEN
Golfklubben generar flera arbetstillfällen både i klubben, i shop och i restaurang. Utöver två åretruntanställda banarbetare har klubben även säsongsanställda arbetare på banan och även deltidsanställd administrativ person. Restaurang och Shop har flera säsongsarbetande personal.

Styrelsen för Leksands Golfklubb

 

Kommentarer inaktiverade.