Årsmöte i Leksands Golfklubb

Leksands Golfklubb har hållit Årsmöte i klubbhuset med ett närmare 35-tal medlemmar. Björn Aspling, som inträtt som ordförande efter Lars-Erik Klasons bortgång, redogjorde för verksamheten inom klubben under det gångna året. Den ekonomiska utvecklingen visade ett positivt resultat för 2017. Styrelsen fortsätter att effektivisera arbetet inom klubben samt att hålla kostnaderna nere och öka intäkterna bl. a genom arbete för att öka antalet medlemmar.

Till ordförande på ett år valdes Björn Aspling. Till ledamot i fyllnadsval  på ett år valdes Rolf Andersson. Ingemar Snis valdes som ny suppleant på ett år. I övrigt består styrelsens ledamöter av Marlene Sandberg-Andersson, Roland Lång, Oskar Stenback, Anneli Oskarsson och Christer Petersson samt Emma Skyllberg som suppleant.

Bernt Bergkvist

Kommentarer inaktiverade.