Banan röjd från sly

Ett antal medlemmar, som har möjlighet att disponera sin dagtid, har under tre måndagar under tre-fyra timmar per dag ägnat sig åt att röja sly på banan. Arbetsledaren Kalle Karlsson uppskattar den sammanlagda arbetstiden till ca 100 timmar.

Röjgubbarna tar fikapaus vid maskinhallen.
Dagens slyröjargäng fv. Tomas Jansson, Sune Halvarssonn, Bertil Hedlund, Kalle Karlsson, Alf Henriksson, Roger Skyllberg, Ingemar Snis, Per Göstas och sittandes i förgrunden Anders Ånevall

Riset bränns på Röjdagen
En stor stack med gammalt ris eldas upp av Johan Robinsson och Roger Skyllberg

-Dom har gjort ett fantastiskt jobb och all sly är nu så gott som röjd på banan. Vi ligger i fas och behöver nästa gång endast röja det som växt upp under året. Banan har aldrig varit så fin som den är nu. För klubben är det en mycket värdefull arbetsinsats och de som deltagit i slyröjningen ska ha ett stort tack, säger Kalle.

Text Bernt Bergkvist
Bild insänt av Kalle Karlsson

Kommentarer inaktiverade.