Bra information om de nya golfreglerna

Distriktsdomare Peter Björklund informerar om de nya golfreglerna

Bildtext i bilden

Ett trettiotal medlemmar kom denna kulna kväll den 2 maj med snöblandat regn till Klubblokalen för att informeras om de nya golfreglerna som gäller från 1 januari i år. Det var distriktsdomare Peter Björklund som under närmare tre timmar informerade om nyheterna i de 24 grundreglerna, som syftar till att förenkla och snabba på spelet och är mera anpassade till medelgolfarens horisont.

Nya begrepp som Pliktområden (gult eller rött – bara röda på vår bana) och Lättnadsområden (därifrån man får slå) har införts. Några exempel på nyheter är bl.a att putta med flaggstången i, leta boll i max tre minuter, droppa från knähöjd i lättnadsområde, grunda klubban i röda och gula pliktområden, plocka bort lösa naturföremål överallt på banan, laga spikmärken på green, uppmuntra till spel i fel ordning för att spara tid.

På fråga från en deltagare om regeln vid out eller förlorad boll, att med två slags plikt droppa där bollen skar out-området eller bollen förlorades förklarade Peter att det finns möjlighet att nyttja det som en lokal regel men Leksand eller någon annan klubb kommer inte att använda den. Regeln skall endast användas under sällskapsspel. Droppningen får då göras vid fairwaykanten med två slags plikt.

Peter rekommenderade att appen Rules of golf laddas ner i mobilen med svensk text. Där finns de 24 grundreglerna tydligt beskrivna. På dalagolf.se under menyn Nya golfregler 2019 finns länkar till SGF-Golfregler 2019, R&A Regler för golfspel samt Regelfilmer på svenska You Tube.

En bra och viktig informationsstund som även genomförs tisdag den 7 maj kl. 18.00 i Klubbhuset. För HD55+ kommer Tomas Jansson att hålla regelinformation måndag den 6 maj kl. 09.00.

 

Text & foto Bernt Bergkvist

Kommentarer inaktiverade.