Coronapräglat årsmöte med HD55+

 

HD55s årsmöte 2020 var starkt präglat av Covid-19. De 13 deltagarna, av 18 anmälda, satt på säkert ”coronianskt” avstånd från varandra.

Anders Johansson hälsade alla välkomna och valdes till ordförande för årsmötet och Bengt Lasses till sekreterare. De inledande punkterna på dagordningen gicks snabbt igenom, någon verksamhet har i stort sett inte pågått under säsongen.  Läs VB:n och årsmötesprotokollet på hemsidan under menyn ”Om HD55+”. Mats Åhlberg redogjorde för ekonomin där årets förlust blev 11 781 kronor. Kvar i kassan är nu 12 462 kronor.

Vid val av styrelse omvaldes Anders Johansson på ett år och Gunilla Johansson nyvaldes som ledamot på två år efter att ha varit suppleant. Hon böt i princip med Kerstin Dahlström som valdes till suppleant.
Mats Åhlberg avgick efter tolv år som ledamot och kassör. Tyvärr har ingen åtagit sig  förtroendet som ledamot på två år efter Mats trots valberedningens ansträngningar. Platsen är således vakant.
Åke Öijermark omvaldes som suppleant och Jan-Olof Rehnstrand nyvaldes som suppleant efter Lars Holst, som tackade nej till fortsatt uppdrag i styrelsen.
I konstituerande möte efter årsmötet åtog sig Gunilla uppgiften som kassör i kommittén.

Lars Holst, som under några år förtjänstfullt varit ansvarig för Carl Ohlson cup, har avsagt sig uppgiften. Bengt Lasses har i stället åtagit sig ansvaret för CO cup.

Bengt Lasses har avsagt sig ansvaret för Dalagolfen 50+. Styrelsens förslag är att det bör vara en klubbtävling och att klubben tar över ansvaret. Frågan ska diskuteras med klubbledningen. Kommittén är inte främmande för att medverka med funktionärer vid deltävlingen som tidigare.

Punkten 12a på dagordningen utgick och i stället kommer ett antal väsentliga frågor om HD55s fortsatta verksamhet att utformas. Frågorna kommer att sändas till medlemmarna och svaren sammanställs, redovisas och diskuteras på upptaktsmötet i  vår.

Mötet avslutades med avtackning av Mats Åhlberg och Lars Holst. De fick som tack två silverglänsande påsar, som intill visshet gränsande sannolikhet innehöll någon välsmakande dryck passande till en god middag.

Text och foto: Bernt Bergkvist
Klicka på bilderna för att få dem större.

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.