Det händer mycket på banan

Det goda ekonomiska resultatet för 2020 gör att klubben nu har kunnat genomföra flera åtgärder som varit nödvändiga för att förbättra standarden på banan, rangen, klubbhuset och kanslihuset. Nu möter medlemmar och gäster en uppfräschad och välkomnande Leksands Golfklubb inför öppningen onsdagen den 28 april kl. 12.00.

Följande förbättringar har genomförts:

Terassen har renoverats med nytt räcke. En upphöjd väggfast bänk har gjorts anpassad för ståbord. Virket i lärkträ har sponsrats av Jan Hedlund, EB Hedlund och Co.

Två nya trappor har gjorts, vilka leder upp till terassen och till restaurangen.
Frivilligt arbete av Ingemar Snis, Kalle Karlsson, Jan-Ove Bergström och Anders Lissert.

Nya möbler till terassen har inköpts och bättringsmålningar har gjorts i klubbhuset.

Shopen har flyttat in i kanslihusets nedre botten p g a vattenskada i gamla shopen. Kansliet har därför flyttat upp en trappa.
En ny trappa in till kanslihuset och shopen har tillverkats i samma stil och av samma hantverkare som trapporna vid terassen.

Bagbod nr. 4 (vid Fält Gärdas) har gjorts om och nya bagskåp har satts in.

Vid utgången till hål 1 har gjorts en rund upphöjd anläggning för blommor. Någon trodde det var en önskebrunn – slant i brunnen och man klarar vattenhindren. På platsen kommer en häck att planteras och bänkar ställs ut.

Nya och större hålguider kommer att sättas upp vid varje hål. Dammen på hål 9 har rensats från växter och slam. Björken på vänster sida har tagits bort och marken har jämnats till.
På hål 2 har bunkern framför greenen tagits bort och den högra har gjorts mindre.
På hål 16 har ett av de större träden på vänster sida tagits bort.
På hål 17 har två av de tre fairwaysbunkrarna tagits bort.
Mycket busk och sly har rensats kring banan.

Rangen har försetts med en upphöjd ”green” med blå filtmatta och flagga.

Maskinparken har utökats med en ny greenklippare och en transportbil.

Två nya golfbilar har inköpts.

-Under den närmaste tiden kommer vi också att bygga ett nytt garage för golfbilar intill Studion. Vi planerar också att renovera korthålsbanan med nya greener av samma material som på rangen samt sätta upp ett skyddsnät mellan rangen och korthålsbanan. Det kommer också att läggas ut en droppruta på hål 18, säger Pola Lundgren, en av klubbcheferna

Text: Bernt Bergkvist
Foto: Kalle Karlsson och Bernt Bergkvist
Klicka på bilden för att få den större

 

 

Kommentarer inaktiverade.