Fredrik Lasses ny klubbchef

Styrelsen för Leksands Golfklubb har från och med den 1 januari 2022 anställt Fredrik Lasses, 47 år, som klubbchef på heltid. Det blev klart under tisdagen den 21 september då ordföranden Björn Aspling och Fredrik Lasses undertecknade anställningsavtalet.  Nuvarande klubbchefer Rolf Andersson och Pola Lundgren har båda avsagt sig fortsatt klubbchefsuppgift från och med avslutningen på säsongen.

Fredrik har en komplett utbildning som professionell golfinstruktör. 1993-2005 anställdes han vid Kungsängen Golf Club för att genomföra företagsgolf samt att jobba i shopen och receptionen. Under den tiden gick han Grundläggande Tränarutbildning och Högre Grundtränarutbildning. 2009 gick Fredrik Utbildarutbildning i Golfens Ledarutbildning steg 1-2. Under åren 1998-2007 var han pro vid Kungsängens GC och under åren 2008-2013 pro och idrottsansvarig på Bro-Bålsta Golfklubb. Under åren 1993 till 2000 var Fredrik också professionell golfspelare i Sverige och Europa

Från 2014 var Fredrik idrottslärare och fritidspedagog samt samordnare för fritidsverksamheten i Upplands-Bro kommun och från 2020 ansvarig för Dagkollo på Hällkana i samma kommun. Fredrik har genom åren arbetat mycket med barn och ungdomar.

Fredrik och hustrun Beatrice bor i villa i Kungsängen. De har två ”utflugna” döttrar Ida och Linnéa. Familjen har fritidshus i Hjulbäck, Siljansnäs. Fredrik har de tre senaste åren varit medlem i Leksands Golfklubb.

-Jag börjar mitt arbete som klubbchef den 1 januari och Beatrice och jag kommer att bo i vårt fritidshus i Hjulbäck. Beatrice är utbildad lärare och hon söker nu arbete inom kommunen.

Mail om klubbchef väckte intresset
När Fredrik läste mailet från golfklubbens styrelse att pro Patrik Tegnér skulle sluta på klubben och att klubben ville satsa på en heltidsanställd klubbchef väcktes intresset för uppgiften hos Fredrik. Efter några samtal med ordföranden Björn Aspling och diskussioner inom familjen togs beslutet att söka tjänsten. Kontakterna med Marc Wallstedt, Johan Robinsson, Thomas Antoniusson m fl. stärkte Fredrik i hans beslut.

-Jag ser fina möjligheter till ett bra lagsamarbete för att fortsätta utveckla klubben och även en stor utmaning för mig, säger Fredrik.

Barn och ungdomar viktiga för klubben
-Med 18 år inom golfen på Kungsängen och Bro-Bålsta och mitt arbete som idrottslärare och fritidspedagog har jag stor erfarenhet av arbete med barn, ungdom och vuxna. Satsning på barn och juniorer ser jag som en viktig del i mitt arbete, men självklart också de övriga åldersgrupperna, säger Fredrik.

Han vill fånga upp föräldrar till barn som skjutsats till golfträningen och få dem intresserade av golfen. Att göra något intressant program för dem under tiden barnen tränas tror Fredrik att intresset för golf kan väckas. Här kan Studion vara ett sätt att engagera föräldrarna, tycker Fredrik

Under intervjun i restaurangens matsal pågår Byakampen utanför fönstret. Övervägande delen av deltagarna är vuxna och män. ”Här borde varje by ha ett juniorlag med” reflekterar Fredrik.

Bemötandet viktigt för klubben
-Ett välkomnande bemötande till greenfeegäster och medlemmar är, enligt Fredrik mycket viktigt för klubben.

-Ett bra rykte om bemötande, banan, rangen, restaurangen, personal mm sprids lätt. Lika lätt som det motsatta. Gäster och medlemmar ska lämna golfklubben med ett bra helhetsintryck, en fin golfupplevelse och känna sig välkomna tillbaka. Leksands Golfklubb kommer att ha många fina år framför sig och i min roll som klubbchef och lagspelare se r jag det som en spännande utmaning. Jag ser fram mot den 1 januari då jag får börja mitt nya jobb, säger Fredrik.

 

Ordförandens kommentar: ”Nu är det dags att investera i humankapital!”
-Under de senaste fyra åren har klubben investerat c:a 2,5 mkr i materiellt kapital, dvs. bananläggningen, byggnader och maskiner. Under samma tid har vi lagt ned c:a 1,1 mkr i reparationer och underhåll av dessa materiella tillgångar. Nu är det dags att investera i humankapitalet.

Det är därför med stor glädje jag och hela styrelsen hälsar Fredrik Lasses välkommen till Leksands Golfklubb i rollen som vår nya Klubbchef. Det här är ett steg i rätt riktning för att utveckla klubbens verksamhet och organisation. Fredrik har både rätt bakgrund och rätt erfarenhet för det nya klubbchefsjobbet.

Han kommer att ha en nyckelroll när klubben nästa säsong tar över shop, utbildning, range och studio och driver dessa verksamheter i egen regi, säger Leksands Golfklubbs ordförande Björn Aspling

 

Text och foto: Bernt Bergkvist

 

 

Kommentarer inaktiverade.