Höstårsmötet 2018

Golfklubben har haft sitt Höstårsmöte med närmare 40 medlemmar som kommit till klubblokalen. Ordföranden Björn Aspling hälsade alla välkomna och vände sig speciellt till Stefan Jansson, klubbrådgivare vid Svenska Golfförbundet.

Klubbchefen Rolf Andersson gick igenom styrelsens förslag till budget för 2019 med en beräknad vinst med 100 tusen. Utfallet för 2018 är ännu inte klar, men pekar också på en vinst. Höstårsmötet beslutade enhälligt att att anta styrelsens förslag till budget för 2019.

Här följer en redovisning av de olika medlemskap som kan väljas för 2019.

Ni som vill ha någon av de nya medlemskapen Vardagsmedlem eller Medlemskap Mini sänd ett mail till medlem@leksandsgk.se . Övriga är kopplade med automatik.

Fullvärdig Medlem 5100 kr
(Medlemsavgift 750 kr och spelavgift 4350 kr)
Möjlighet att få tillbaka arbetslån på 900 kr samt betala tidigt rabatt 150 kr (betala avgiften senast 31/1 2019) Netto 4050 kr om man betalar tidigt och arbetar av minst 16 timmar.

Förmåner
· Obegränsat spel på Leksands GK
· Dalagreenfee på andra klubbar i Dalarna (25% rabatt på resp. klubbs ordinarie greenfee)
· Hagge GK. Fritt spel vardagar samt efter 14.00 lö, sö, helgdag
· Rättviks GK, Mora GK, Sollerö GK, Tällbergsbyarnas GK, 100 kr (juniorer 20 kr) alla dagar efter kl. 13.00. Övriga tider gäller dalagreenfee.
· 200 kr greenfee vid tävlingar arrangerade av Dalarna Golfförbund och vid överenskommelser för lagtävling mellan andra klubbar i Dalarna.
· + några fler förmåner som tillkommer för 2019

Vardagsmedlem 4150 kr
(Medlemsavgift 750 kr och spelavgift 3400 kr)
Möjlighet att få tillbaka arbetslån på 900 kr samt betala tidigt rabatt 150 kr (betala avgiften senast 31/1 2019) Netto 3100 kr om man betalar tidigt och arbetar av minst 16 timmar.
· Obegränsat spel på Leksands GK vardagar
· Greenfee övriga dagar i Leksand 315 Kr
· Ingen Dalagreenfee på andra Dalaklubbar

Medlemskap Mini 1500 kr
(Medlemsavgift 750 kr och spelavgift 750 kr)
Medlemskap i Leksands Golfklubb och 3 greenfeebiljetter till spel på Leksands Golfklubb valfri tid
I Övrigt ordinarie greenfee.

Barn och Ungdoms och studerande medlemskap
· Alla nedan har fullvärdigt medlemskap
· Alla åldrar gäller kalenderåret (från och med det år du fyller
Knattemedlem 1–12 år 150 Kr
Junior 13–16 år 1000 kr
Möjlighet att få tillbaka arbetslån på 450 kr vid minst 8 timmars arbete.
Junior 17–21 år 2450 Kr
Möjlighet att få tillbaka arbetslån på 450 kr vid minst 8 timmars arbete.
Yngre Senior 22–25 år 2750 Kr
Möjlighet att få tillbaka arbetslån på 450 kr vid minst 8 timmars arbete.
Studerande 2750 kr
Möjlighet att få tillbaka arbetslån på 450 kr vid minst 8 timmars arbete.
Fullvärdig medlem som rabatterats på grund av studier med godkänt studieintyg för heltidsstudier

Nybörjare
Med nybörjare avses de som går nybörjarkurser på Leksands Golfklubb.
Möjlighet att få tillbaka arbetslån på 450 kr vid minst 8 timmars arbete.
Nybörjare Senior år 1 2200 Kr
Nybörjare Senior år 2 (2019) 3050 Kr
Nybörjare Junior 17–21 år 1 1700 kr
Nybörjare Junior 17–21 år 2 2200 kr

Passiv Medlem 750 kr
Enbart medlem i klubben och rösträtt i klubben. Inget medlemskap i Svenska Golfförbundet.
Medlemmar som stöder klubben utan att aktiv delta.

Som en punkt på årsmötet redogjorde Stefan Jansson resultatet av den riksomfattande enkät, som Golfförbundet låtit genomföra bland samtliga medlemmar i klubbar anslutna till förbundet. Svaren från medlemmarna i Leksands GK jämfört med övriga klubbar kommer att redovisas senare. Marlene Sandberg-Andersson informerade om nya regler inför kommande säsong, vilka presenteras i nedan länkar.

https://golf.se/for-spelaren/regler–handicap/regler/golfreglerna-2019/

https://www.randa.org/sv-se/rog/2019/pages/players-edition

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKaPDBMLBJMJVeRVB_DnevYLg20FmnUkX

 

Bernt Bergkvist

Kommentarer inaktiverade.