Kallelse till Höstårsmöte

Medlemmarna i Leksands Golfklubb kallas härmed till HÖSTÅRSMÖTE!

Datum och tid: Lördag den 2 december 2017 kl. 10.00
Plats: Klubbhuset, Leksands Golfklubb

Sedvanliga ärenden, bl.a fastställande av Budget 2018 och Årsavgifter för 2018

Förutom detta får vi besök av vår nye pro Patrik Tegnér, som berättar lite kortfattat om sig själv
och lämnar öppet för en frågestund.

Vi ger också information om andra nyheter inför kommande säsong.

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!

Kommentarer inaktiverade.