Rolf och Pola loggar ut som klubbchefer

Rolf Kocken Andersson och Per-Olov Pola Lundgren lämnar sina uppdrag som klubbchefer den sista februari 2022. Båda ska vara med i uppstarten av nya klubbchefen Fredrik Lasses som börjar den 1 januari 2022.

Som nybliven pensionär åtog sig Rolf att från slutet av 2015 jobba några frivilliga timmar i veckan på kansliet med bl. a ekonomin. Efter ca ett år med frivilligt arbete blev han tillfrågad om han ville ta uppdraget som klubbchef (KC). Den 15 november 2016 anställdes han av klubben på 20 procent.

-Klubbens ekonomi var ansträngd och i arbetsbeskrivningen ingick bland annat att se över vilka besparingar vi kunde göra och vilka utgifter vi kunde minska. Banan, maskiner och byggnaderna tog mycket av ekonomin. Det var en svår balansgång för klubben, både ha en bra produkt och samtidigt skära i kostnaderna för att få budgeten att gå ihop, säger Rolf. En viktig uppgift var också, och är fortfarande, att öka och utveckla verksamheten för knattar och juniorer, fortsätter Rolf.


Pola ansluter som klubbchef
Det blev många uppdrag som Rolf fick ta tag i utöver ekonomin bland annat kontakterna med medlemmarna mm. De 20 procenten blev i det närmaste en halvtidstjänst. Rolf behövde avlastning och det passade utmärkt att få kompisen och före detta arbetskamraten och den nyblivne pensionären Pola Lundgren som medhjälpare. Pola började under vintern 2018 och delade fortsättningsvis de 20 procenten med Rolf.

-Vi delade upp arbetet i stora drag med att Pola ansvarade för medlemmarna och greenfee frågor och jag för ekonomin med uppföljningar och kontoupplägg. Vi har fått hoppa in på det mesta och i många olika uppgifter inom klubben, säger Rolf.

Båda är överens om att det varit en rolig tid med mycket arbete även på tider då de inte varit på klubben. Behovet är stort med en heltidsanställd klubbchef och det är bra att klubben nu tagit det beslutet och anställt Fredrik Lasses, anser de båda klubbcheferna.

Medlemmarna ökar och ekonomin blir bättre
Från att antalet medlemmar i början av 2019 sjunkit till strax under 600 och ekonomin var svag började antalet medlemmar öka. Till stor del berodde det på pandemi Covid 19, som fått fotfäste i Sverige och allt fler började söka sig till golfklubbarna, så även i Leksand. Trots avgångar har klubben idag närmare 800 medlemmar.

-Det är ju jättebra att medlemmarna ökar och ekonomin blir bättre, men det finns naturligtvis en brytpunkt hur många aktiva medlemmar en klubb kan ha innan det ger nackdelar, som till exempel brist på speltider och svårigheter för banpersonal att sköta banan. För Leksands del kan det ligga på ca 1000 medlemmar, säger Pola.

Mycket har hänt de senaste åren
Under de senaste åren har mycket hänt inom klubben. Bland det största är bygget av Studion, som tack vare sponsorerna Metallurg Center, Leksands Sparbank, klubbens dåvarande Pro Patrik Tegnér, ett hundratal medlemmar som skänkt 1000 kronor och kunniga medlemmar som frivilligt arbetat med att bygga studion
Pola och Rolf räknar upp några viktiga saker som hänt och som de haft del i så att det  genomförts. Banan har fått ett rejält lyft, rangen och puttinggreenerna har förbättrats, dammarna har grävts ur, restaurangen har renoverats, upprensning runt klubbhuset, ljudabsorberande plattor har satts upp i den yttre restaurangdelen, maskinparken har uppdaterats och två nya golfbilar har inköpts.

Förhoppningsvis blir det lite mer golf spelat nästa säsong. Vi kommer även att jobba kvar i olika kommittéer samt lite diverse arbeten på klubben.

Ordföranden kommenterar
Klubbens ordförande Björn Aspling säger i kommentarer att Rolfs funktion som klubbchef var mycket viktig för klubbens verksamhet. Klubben hade knappa resurser vid den tiden och Rolf var styrelsens länk till vilka områden som måste prioriteras. När sedan Pola anslöt som medhjälpare blev de två ett mycket bra team som kunde fördela olika ansvarsområden mellan sig.

Under de här åren, 2015 – 2021 är det Rolf och Pola, tillsammans med Johan, Martin och Patrik, som ansvarat för den operativa delen av klubbens dagliga verksamhet. Till sin hjälp har de också haft många medlemmar -eldsjälar-, som på ett fantastiskt sätt bidragit med ideella insatser för klubbens verksamhet.

-När nu Rolf och Pola lämnar sina roller som klubbchefer vill styrelsen framföra ett stort och varmt tack till båda två! Jag vet att dom båda kommer fortsätta bidra med värdefulla insatser för klubben på olika sätt, fast nu på ideell bas! Tack Rolf och Pola, avslutar Björn sin kommentar.

 

Test och bild Bernt Bergkvist

 

Kommentarer inaktiverade.