Årsmötet 2019

Under lördagen den 30 mars höll Leksands Golfklubb sitt årsmöte inför närmare 40-talet medlemmar. Klubbens ordförande Björn Aspling hälsade välkommen och gjorde en tillbakablick på det gångna verksamhetsåret. Bl.a berörde han att föreningen under 2018 fyllde 50 år och arrangerade en jubileumstävling där Gunnar Jönses, som var med från starten, informerade om banans tillkomst. Björn informerade också om att antalet  , trots avgångar, ökade med tolv personer samt att kassan visade positiva siffror. Han riktade också ett tack till de många ideella krafter som lagt ner mycket arbete på banan, klubbhuset mm. Martin Wohlin har anställts som ny banarbetare och ska utöver arbetet på banan också arbeta med reklamsäljning.

Ordföranden och klubbchefen Rolf Andersson gick igenom årsredovisningen med resultat- och balansräkning samt budget för kommande verksamhetsår. Årsredovisningen finns på hemsidan under menyn Om klubben/Protokoll.

Vid val av styrelse omvaldes Björn Aspling som ordförande på ett år. Ledamöterna Christer Pettersson och Anneli Oskarsson avgick ur styrelsen och avtackades efter årsmötet med blommor. Suppleanterna Emma Skyllberg och Ingemar Snis valdes som ledamöter under två år. Som suppleanter på ett år nyvaldes Karin Andersson och Per-Olov “Pola” Lundgren. Som revisorer omvaldes Lars Holst och efter avgående Curt Johansson nyvaldes Anders Åkerblom. Som suppleanter för dessa omvaldes Thomas Lind och nyvaldes Lars Johansson. Valberedningen med Maud Leander, Michael Stenback och Bernt Bergkvist omvaldes på ett år. Samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen uppdateras inom kort på klubbens hemsida.

Under punkten övriga frågor informerades om planerna på en byggnad med möjlighet att träna golf året runt. Mer information om detta kommer senare på hemsidan. Ordföranden och klubbchefen informerade också om de arbeten som planeras på banan och klubbhuset med dess omgivning och behovet av medlemmarnas arbetsinsatser samt möjligheterna att arbeta av arbetslånet. Förutsättningarna för arbetslånet och arbetsuppgifter finns på hemsidan under menyn Medlem/Arbetslånet. Ordföranden tackade för visat intresse och hoppades på återseende på banan.

Text Bernt Bergkvist

Kommentarer inaktiverade.