Uthyrning av golfbilen

Göran Mårtas har skänkt sin golfbil till Leksands Golfklubb och har i gåvobrevet inskrivit nedan förutsättningar för HD55+ att använda bilen.

”Golfbilen disponeras i första hand till ”självkostnadspris” av medlemmar i gruppen HD55+ med läkarintyg eller tillfälligt handikapp då behov av golfbil föreligger. Under övrig tid ska bilen vara tillgängligt för uthyrning till medlemmar och gäster.”

Styrelsen för HD55+ och klubbchefen har träffat följande överenskommelse om uthyrning av bilen till medlemmar i HD55+ och gäller tills vidare:

o Bilen får hyras vid tillfälligt behov då problem finns att gå eller röra sig
tillräckligt fort, eller vid annat tillfälligt behov.

o Bilen bokas i shopen dagen innan och hämtas vid maskinhallen. Ring dagen
innan till Johan Robinsson 070-684 03 51 så att någon i maskinhallen kör ut
bilen. Kan bli problem om man ringer samma dag. Lämpligt att ta sin egen bil
till maskinhallen.

o Kostnaden är 75 kronor per runda och betalas i shopen.

Leksand den 19 september 2018
Styrelsen för HD55+.

Kommentarer inaktiverade.