Välbesökt höstårsmöte

Inför ett 40-tal deltagare i årets Höstårsmöte hälsade ordföranden Björn Aspling de närvarande välkommen och gladdes åt det stora deltagandet.
Mötet inleddes med att Stefan Jansson, klubbrådgivare vid Golfförbundet, informerade om resultatet av medlemsundersökningen Players First, som årligen genomförs i landets golfklubbar. Bland det som fick det mest positiva omdömena var banans skick och Stefan skickade ett särskilt tack till greenkeeper Johan Robinsson och hans personal. En mera ingående artikel om svarsresultaten kommer i en artikel senare.

Årsmötet behandlade därefter de två viktiga frågorna om budget samt medlems- och spelrättsavgifter för 2020. Resultatet för 2019 kommer att bli ett underskott, som ännu inte helt klart hur mycket. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om följande avgifter för år 2020.

Fullvärdig medlem senior 5 300 kr
Medlemskap Mini 1 600 kr Under 2020 gäller tre 18-hålsrundor alt. sex 9-hålsrundor.
Knatte 50 kr
Junior 13-16 år 1 050 kr
Junior 17-21 år 2 500 kr
Vardagsmedlem 4 300 kr
Studerande 2 800 kr
Passiv medlem 750 kr
Nybörjare Senior 4 000 kr Inkl. utbildning, grönt kort, rangebollar. mm.
Nybörjar Junior Avgiften ännu inte bestämd.
Arbetslånet i nuvarande form är borttaget. I stället planeras annan form av ersättning, som meddelas senare.

Krögaren Håkan Eklund har sagt upp sitt kontrakt med klubben och nu pågår förhandlingar med ersättare till Håkan.

Avslutningsvis informerade Rolf om det nya Världshcp som träder i kraft den 1 mars 2020. Mer om detta kommer att finnas på hemsidan och i annan information.

Text Bernt Bergkvist

Kommentarer inaktiverade.